Σήμερα εφημερεύει:

Τόλιου-Κοκολιού Ευθαλία
 117 Εθνομαρτύρων 8
 2464022322
 Δευτέρα 27/2/2017 08:00-08:00 επόμ.